Naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska


Oferujemy Państwu przygotowywanie rocznych sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska.

Podmioty korzystające ze środowiska, raz do roku przedstawiają marszałkowi województwa sprawozdanie zawierające szczegółowe informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Podmioty te są zobowiązane do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska, opłata uwzględnia wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów zawartych w art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Pamiętaj, opłata jest obowiązkiem każdego przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do kontaktu, a my odpowiemy jakie dane są potrzebne do przygotowania sprawozdania oraz jaką opłatę za korzystanie ze środowiska należy wnieść.

Opłata nie obowiązuje z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wielkość nie przekracza 800 zł (art. 289 ustawy - Prawo ochrony środowiska).


Termin składania dokumentów za rok 2016, do dnia 31 marca 2017r.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tel: 602-737-888

e-mail: robert@kormex.pl