ADR Sklep - najniższe ceny
TEL. 65 512 17 58
 • Doradztwo

  Nasze usługi obejmują całość zagadnień związanych z doradztwem ADR w transporcie materiałów niebezpiecznych . (więcej)

 • Psychotesty

  Przeprowadzamy badania psychologiczne indywidualne i grupowe. (więcej)

 • Szkolenia

  Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych. (więcej)

 • Szkolenia BHP

  Szkolenia BHP - wstępne oraz okresowe. (więcej)

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych

Szkolenie okresowe to 35 godzin zajęć teoretycznych podzielonych na:

a) 21 godzin zajęć obowiązkowych dla wszystkich kategorii,
b) 14 godzin zajęć dodatkowych dla poszczególnych kategorii prawa jazdy.

Szkolenie okresowe - obowiązkowy program :

 1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
 2. Stosowanie przepisów ;
 3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Szkolenia okresowe mają bardzo często formę zbliżoną do takich szkoleń jak kursy na przewóz rzeczy.

Dla uczestników szkoleń okresowych obowiązkowe są dwa moduły spośród wymienionych:

 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
 • Czynnik ludzki w przewozie drogowym;
 • Wizerunek firmy, obsługa klientów;
 • Pierwsza pomoc;
 • Ergonomia dla kierowców;
 • Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem;
 • Krajowy przewóz drogowy;
 • Międzynarodowy przewóz drogowy
 • Mocowanie ładunków;
 • Przewóz drogowy zwierząt;
 • Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe;
 • Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe;
 • Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się;
 • Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną;
 • Przewóz drogowy drewna;
 • przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy;
 • Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych;
 • Ograniczenia w przewozie drogowym towarów;
 • Nie normatywne przewozy drogowe.

Szkolenia uwzględniają odpowiednie kategorie prawa jazdy kierowcy i przypominają często dawny kurs na przewóz rzeczy i osób.  Szkolenie okresowe zakończone Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do przewozu rzeczy oraz osób.

Kwalifikacja wstępna

Dla kogo kierowana jest kwalifikacja wstępna?                  

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie - przewozić osoby bądź towary.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruję się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.

Jakie rodzaje kwalifikacji wstępnej

Wyróżniamy 4 rodzaje kursów:

a) kurs kwalifikacji wstępnej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 - po dniu 10 września 2008 r
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

c) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
 • dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

d) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

 • dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach a) i c)

 

Wymiar godzin szkolenia

Poniższa tabela prezentuje wymiar godzin dla poszczególnych rodzajów szkoleń:

Rodzaj szkolenia

Liczba godzin łącznie

Kwalifikacja wstępna

280

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

140

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

70

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

35

 

kurs na przewóz rzeczy