Doradztwo ADR / DGSA


Doradca DGSA

Współpracę z klientem rozpoczynamy najczęściej od wstępnego audytu, którego celem jest zinwentaryzowanie stanu istniejącego w przedsiębiorstwie oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy czy udoskonalenia. Na bazie wspólnych ustaleń  podejmujemy, wspólnie z klientem, odpowiednie działania. Najczęściej obejmują one odpowiedni program szkoleń oraz opracowanie i wdrożenie stosownych instrukcji i procedur.


Oferujemy Państwu usługi doradcze ADR / DGSA zgodnie z wymaganiami przepisów 1.8.3 Umowy ADR oraz  Ustawy o przewozie  towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.


Oferowane przez nas kompleksowe usługi obejmują doradztwo w zakresie:
  • przewozu towarów niebezpiecznych,
  • wymagań przedsiębiorcy związanych z pakowaniem, załadunkiem, napełnianiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych,
  • klasyfikacji towarów niebezpiecznych,
  • ogólnych przepisów pakowania, oznakowania i stosowania nalepek ostrzegawczych,
  • sporządzania rocznych sprawozdań,
  • sporządzania sprawozdań powypadkowych,
  • oceny zgodności realizacji przewozu z wymaganiami ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  • organizację wewnętrznych szkoleń dla pracowników firmy.

Nasze usługi obejmują całość zagadnień związanych z doradztwem ADR w transporcie towarów niebezpiecznych . Stale współpracujemy z blisko 100 przedsiębiorstwami z branży transportowej, a także z firmami dokonujących magazynowania towarów niebezpiecznych, co pozwala nam ciągle zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

Dzięki temu oferujemy nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu ADR, ale także wypracowane i przetestowane rozwiązania praktyczne. Obowiązek wyznaczenia Doradcy DGSA w przedsiębiorstwie wynika z zapisów  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o transporcie towarów niebezpiecznych, rozdział 4 oraz punkt 1.8.3 Umowy Europejskiej ADR.


Sporządzanie rocznych sprawozdań

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu rocznych sprawozdań z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Wymogi prawne: przepis 1.8.3.3 Umowa ADR oraz  Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.


Sporządzanie sprawozdań powypadkowych

Oferujemy Państwu pomoc w sporządzaniu sprawozdań powypadkowych wymaganych dla zdarzeń w przypadku, których w związku z przewozem towarów niebezpiecznych doznały obrażeń osoby, wystąpiła szkoda majątkowa lub nastąpiło skażenie środowiska.

Wymogi prawne: przepis 1.8.3.6 Umowa ADR oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Wewnętrzne szkolenia pracowników

Oferujemy Państwu realizację szkoleń o charakterze ogólnym, stanowiskowym oraz z zakresu bezpieczeństwa dla Państwa pracowników związanych z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych stosownie do ich odpowiedzialności i obowiązków.

Wymogi prawne: przepis 1.3 (w tym szkolenia wymagane pod 1.10); 1.8.3.3 Umowy ADR


Składanie odwołań od kar nałożonych przez ITD.

Oferujemy Państwu pomoc doradczą przy składaniu odwołań od kar nałożonych przez ITD związanych z transportem drogowym towarów niebezpiecznych.

Sporządzanie planu ochrony

Oferujemy Państwo pomoc w sporządzaniu oraz wdrażaniu planu ochrony dla przewoźników, nadawców oraz innych uczestników przewozu, biorących udział w przewozie towarów niebezpiecznych dużego ryzyka.

Wymogi prawne: przepis 1.10.3.2 Umowa ADR


NASI DORADCY DGSA CHĘTNIE ODPOWIEDZĄ NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!