Operator żurawia HDS - kurs


Kurs na operatora żurawia przenośnego (HDS)

Szkolenie odbywa się na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Kurs na operatora żurawia HDS - kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie samochodowe w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi żurawi - dźwigów samochodowych typu HDS w kat. IIŻ.


Podczas kursu poruszane są następujące zagadnienia:
  • wiadomości o dozorze technicznym,
  • ogólne wiadomości o żurawiach HDS,
  • maszynoznawstwo specjalistyczne - budowa żurawi,
  • eksploatacja dźwigów, obowiązki operatorów żurawi,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy,
  • zajęcia praktyczne na żurawiu HDS - dźwigu samochodowym.

Terminy szkoleń na operatora żurawia ustalamy indywidualnie.

Zostań operatorem żurawia z Kormexem!