Szkolenia ADR dla kierowców


Kurs ADR podstawowy i doskonalący

Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.


Szkolenia ADR obejmują:

Kursy ADR zarówno początkowe jak i doskonalące (uzupełniające):


Początkowe - dotyczą kierowców nie mających uprawnień oraz osób,którym wcześniejsze uprawnienia wygasły.
Doskonalące (uzupełniające) - dotyczą kierowców, którzy w dniu egzaminu posiadają jeszcze ważne uprawnienia ADR.

  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
  • w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Każdy z kursów ADR zostaje zakończony egzaminem państwowym.

Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (spośród trzech odpowiedzi). Egzamin uważa się za zdany wtedy, kiedy kierowca udzieli przynajmniej 20 prawidłowych odpowiedzi.

Uprawnienia ADR wydawane są przez Urzędy Marszałkowskie w terminie 7 dni od daty egzaminu.


Wymogi prawne:
przepis 8.2.1 Umowa ADR oraz  Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Szkolenia stanowiskowe
na podstawie działu 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR

Oferujemy Państwu szkolenia stanowiskowe w zakresie zagadnień transportu materiałów niebezpiecznych dla Państwa firmy.

Szczegółowy zakres konkretnego szkolenia ADR dostosowujemy do odbiorcy, biorąc pod uwagę jego potrzeby, umiejętności, zaawansowanie w danej dziedzinie i sposób wykorzystywania zdobytej wiedzy. Każde szkolenie jest zróżnicowane w zależności od słuchaczy - inne dla specjalistów (pracowników dokonujących załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowców innych niż posiadających zaświadczenie ADR), inne dla kadry zarządzającej.


Programy szkoleń stanowiskowych są opracowywane przy udziale przedstawicieli strony zamawiającej i elastycznie dostosowywane do wymagań i indywidualnych warunków funkcjonowania firmy.