Czas pracy kierowców


PODSTAWOWE NORMY CZASU PRACY KIEROWCY

  • Dzienny okres prowadzenia pojazdu może wynosić 9 godzin. Można przedłużyć tylko 2 razy w każdym tygodniu do maksymalnie 10 godzin. Tydzień oznacza okres od godziny 0:00 w poniedziałek do 24:00 w niedzielę.
  • Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin, a łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu 2 kolejnych tygodni nie może przekroczyć 90 godzin.
  • Po okresie prowadzenia pojazdu trwającym 4,5 godziny należy wykonać przerwę trwającą co najmniej 45 minut. Przerwę można podzielić w trakcie prowadzenia pojazdu, w taki sposób, że pierwsza z nich będzie trwała minimum 15 minut, a po niej nastąpi przerwa długości co najmniej 30 minut.
  • W ciągu 24 godzin od rozpoczęcia jazdy kierowca jest zobowiązany wykonać regularny dzienny okres odpoczynku trwający nieprzerwanie 11 godzin (w tym dniu 13 godzin pracy). Trzy razy pomiędzy dwoma odpoczynkami tygodniowymi, odpoczynek może być skrócony do 9 godzin (w tym dniu 15 godzin pracy). Skrócenie to nie wymaga rekompensaty. Odpoczynek dzienny może być podzielony na 2 części, gdzie pierwsza z nich musi mieć co najmniej 3 godziny, a druga przynajmniej 9 godzin. Jest to również regularny dzienny okres odpoczynku  (w tym dniu 12 godzin pracy) . Odpoczynek dzielony można robić codziennie, nie ma ograniczeń.
  • W ciągu dwóch kolejnych tygodni kierowca:
  1. ma wykorzystać  dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku (45 kolejnych godzin),lub jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny. Skrócenie takie trzeba jednak skompensować równoważnym odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po danym tygodniu.
  2. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
  • Załoga. 

Kierując pojazdem w „podwójnej obsadzie” w ciągu 30 godzin od rozpoczęcia jazdy kierowcy są zobowiązani wykonać odpoczynek dzienny trwający co najmniej 9 godzin. Kierowcy mają 21 godzin pracy i 20 godzin      maksymalnej jazdy ( po 10 godzin jazdy dla każdego z kierowców na ogólnych zasadach). Kierowcy w załodze kilkuosobowej nie muszą robić przerw 45 minutowych w prowadzeniu pojazdu.