Szkolenia BHP


SZKOLENIA BHP

  • wstępne - instruktaż ogólny,
  • okresowe dla stanowisk robotniczych,
  • okresowe dla osób kierujących pracownikami,
  • okresowe dla pracodawców,
  • okresowe dla stanowisk administracyjno-biurowych 

KURSY

  • udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • z zakresu ochrony przeciwpożarowej