Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych


Szkolenie okresowe
to 35 godzin zajęć teoretycznych podzielonych na:

21
godzin

zajęć obowiązkowych
dla wszystkich kategorii

14
godzin

zajęć dodatkowych
dla poszczególnych kategorii prawa jazdy


Szkolenie okresowe - obowiązkowy program:

  1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa;
  2. Stosowanie przepisów;
  3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska.

Szkolenia okresowe mają bardzo często formę zbliżoną do takich szkoleń jak kursy na przewóz rzeczy.


Dla uczestników szkoleń okresowych obowiązkowe są dwa moduły spośród wymienionych:
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
Czynnik ludzki w przewozie drogowym
Wizerunek firmy, obsługa klientów
Pierwsza pomoc
Ergonomia dla kierowców
Krajowy przewóz drogowy
Międzynarodowy przewóz drogowy
Mocowanie ładunków
Bezpieczna jazda sam. ciężarowym lub autobusem
Przewóz drogowy zwierząt
Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe
Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe
Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się
Przewóz drogowy drewna
Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną
Przewóz drogowy towarów budowlanych - w tym zasady zachowania się na placu budowy
Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
Ograniczenia w przewozie drogowym towarów
Nienormatywne przewozy drogowe

Szkolenia uwzględniają odpowiednie kategorie prawa jazdy kierowcy i przypominają często dawny kurs na przewóz rzeczy i osób.

Szkolenie okresowe zakończone Świadectwem Kwalifikacji Zawodowej jest niezbędnym dokumentem uprawniającym do przewozu rzeczy oraz osób.


Kwalifikacja wstępna


Dla kogo kierowana jest kwalifikacja wstępna?

Obowiązek uczestnictwa w kursach kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie - przewozić osoby bądź towary.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruję się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego po którego zaliczeniu otrzymuje się stosowne zaświadczenie i wpis do prawa jazdy.


Wyróżniamy 4 rodzaje kursów:

a) kurs kwalifikacji wstępnej

dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma 18-21 lat
dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma 21-23 lat

b) kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C1 - po dniu 10 września 2009 r
dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C - po dniu 10 września 2009 r i ma skończone 21 lat
dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D1 - po dniu 10 września 2008 r
dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D - po dniu 10 września 2008 r i ma skończone 23 lata

c) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. D lub D1 po dniu 10 września 2008r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E
dotyczy kierowcy, który uzyskał prawo jazdy kat. C lub C1 po dniu 10 września 2009r. i ukończył wcześniej kwalifikację wstępną w zakresie bloku programowego dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E

d) kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

dotyczy kierowców, którzy spełniają warunki wymienione w podpunktach a) i c)

Wymiar godzin szkolenia

Poniższa tabela prezentuje wymiar godzin dla poszczególnych rodzajów szkoleń:

Rodzaj szkolenia

Liczba godzin łącznie

Kwalifikacja wstępna

280

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

140

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

70

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca

35

 

kurs na przewóz rzeczy