Szkolenia okresowe dla kierowców (kod 95)


Szkolenia okresowe kierowców na przewóz rzeczy lub osób

Szkolenie okresowe (potocznie nazywane jako: kurs na przewóz rzeczy lub osób / kod 95), to szkolenie, które uprawnia kierowcę do wykonywania przewozu drogowego.

Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Szkolenie okresowe nie kończy się egzaminem. Po odbytym szkoleniu ośrodek aktualizuje profil PKZ, a kierowca udaje się do urzędu (Wydziału Komunikacji) w celu wymiany prawa jazdy na nowe.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowego (PKZ) wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy-zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym.

Profil kierowcy zawodowego kierowca pobiera w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania. Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców do PKZ wykonujemy na miejscu w naszej firmie po wcześniejszym umówieniu terminu (Tel. kontaktowy 600267488).

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy przed:
- 10 września 2009 roku dla kategorii C1 lub C;
- 10 września 2008 roku dla kategorii D1 lub D;
- lub uzyskały już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.
 

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych trwa 35 godzin, po 7 godzin w ciągu pięciu dni.

Program w całości realizowany jest e learningowo w naszym ośrodku przy ulicy Poznańskiej 108.

Kierowcy posiadający ważne uprawnienia ADR zwolnieni są z dwóch dni szkolenia, a mający ważne szkolenie na transport zwierząt z jednego dnia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jak uzyskać profil kierowcy zawodowego (PKZ)?
Po PKZ należy udać się do Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca  zamieszkania i złożyć wniosek o jego wydanie.

Dokumenty niezbędne do jego uzyskania:

- badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- badania psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
- 1 kolorowe zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu, jak do prawa jazdy)
- dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu)
- prawo jazdy